Prihlásiť sa

Dopravné značenia na miestnych komunikáciach

Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnej komunikácii v meste Trebišov sa podáva písomne na mestskom úrade.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnej komunikácií (tlačivo).
  • Prílohy uvedené na žiadosti.

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti
Poplatok: bez poplatku

Vybavuje:

Ing. Iveta Verešová

referentka pre stavebný úrad

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 304

Telefón: +421 56 6713 371

Mobil: +421 915 840 268

E-mail: veresova@trebisov.sk

žiadosť o určenie dopravného značenia