Prihlásiť sa

Obchádzky a uzávierky miestnych komunikácií

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií na území obce vydáva Mesto Trebišov na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť na vydanie povolenia uzávierky miestnej komunikácie (tlačivo).
  • Prílohy uvedené na žiadosti.

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Súvisiace predpisy:

Vybavuje:

Ing. Iveta Verešová

referentka pre stavebný úrad

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 304

Telefón: +421 56 6713 371

Mobil: +421 915 840 268

E-mail: veresova@trebisov.sk

žiadosť na vydanie povolenia uzávierky miestnej komunikácie