Prihlásiť sa

Rozkopávky miestnych komunikácií

Povolenie rozkopávky miestnych komunikácií

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách na území mesta za účelom zriadenia podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie vydáva Mesto Trebišov na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie podzemného (nadzemného) vedenia, alebo zariadenia v telese komunikácie (tlačivo).
  • Prílohy uvedené na žiadosti.

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Súvisiace predpisy:

Vybavuje:

Ing. Iveta Verešová

referentka pre stavebný úrad

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 304

Telefón: +421 56 6713 371

Mobil: +421 915 840 268

E-mail: veresova@trebisov.sk

žiadosť o vydanie povolenia na rozkopávky miestnych komunikácií