Prihlásiť sa

Potvrdenie o trvalom pobyte

Trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Potvrdenie o trvalom pobyte sa vydáva napríklad k rozvodovému konaniu, pre stavebnú sporiteľňu, k sobášu, k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve, k žiadosti o príspevku na bývanie, odkúpenie bytu, k pôžičke a podobne.

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatky: 5,- €

Kontaktné osoby

Kvetoslava Koščová

referentka pre evidenciu obyvateľov a stavieb

Telefón: +421 56 6713 313

Mobil: +421 917 872 622

E-mail: koscova.kvetoslava@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 118