Prihlásiť sa

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode

Manžel, ktorý sa rozhodol po rozvode manželstva zmeniť svoje priezvisko, má možnosť túto skutočnosť oznámiť matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku súdu o rozvode. O tom vydá matričný úrad potvrdenie o prijatí skoršieho priezviska, na základe ktorého si občan vybaví potrebné doklady (občiansky preukaz, cestovný pas a pod.)

Potrebné doklady:

  • fotokópia právoplatného rozsudku o rozvode,
  • fotokópia sobášneho listu,
  • fotokópia občianského preukazu.

Zmena priezviska po rozvode nepodlieha správnemu poplatku.