Prihlásiť sa

Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine

Občanovi SR, ktorý hodlá uzavrieť manželstvo v cudzine, vydá matričný úrad potvrdenie, ktoré nahrádza osvedčenie o právnej spôsobilosti. Osvedčenie o právnej spôsobilosti SR sa nevydáva od 01. 02. 2006. Potvrdenie k sobášu vydáva matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Poplatok: 5 €

Kontaktné osoby

Renáta Micáková

overovanie listín a podpisov

Telefón: +421 56 6713 341

Mobil: +421 905 597 853

E-mail: micakova.renata@trebisov.sk