Prihlásiť sa

Zápis novorodenca a rodný list

Potrebné doklady:

  • platné občianske preukazy oboch rodičov,
  • sobášny list,
  • novorodenca zapisuje otec dieťaťa, manžel matky.

Informácie pri narodení deti mimo manželského zväzku sa podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade.

Pri zápise novonarodeného dieťaťa rodičia môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici /týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov, alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu/. Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanovením zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

Poplatok: prvý výpis rodného listu je bez poplatku, každý ďalší vydaný rodný list je s poplatkom 5 eur v hotovosti

Kontaktné osoby

Mariana Tomovčíková

rodná matrika

Telefón: +421 56 6713 353

Mobil: +421 915 759 461

E-mail: tomovcikova.mariana@trebisov.sk