Prihlásiť sa

Vystavenie úmrtného listu

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz zomrelého,
  • občiansky preukaz manžela (ky) zomrelého,
  • list o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatky: bez poplatku

Duplikáty matričných dokladov (rodný list, sobášny list, úmrtný list) môže vybaviť osoba, ktorej sa zápis týka, alebo je členom jej rodiny ( za člena rodiny sa považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba).

Za vyhotovenie duplikátov matričných dokladov sa vyberá správny poplatok v hotovosti vo výške 5 €. Prvý výpis je bez poplatku.

Kontaktné osoby

Iveta Tomková

sobášna a úmrtná matrika

Telefón: +421 56 6713 354

Mobil: +421 915 840 235

E-mail: tomkova.iveta@trebisov.sk