Prihlásiť sa

Uzavretie manželstva

K spísaniu žiadosti o uzavretie manželstva je potrebná prítomnosť oboch snúbencov.

Potrebné doklady:

 • vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktoré si snúbenci vyžiadajú na matričnom úrade,
 • platné občianske preukazy snúbencov,
 • rodné listy snúbencov,
 • ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela,
 • rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode predchádzajúceho manželstva,
 • maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie príslušného súdu o povolení uzavrieť manželstvo,
 • ak je jeden zo snúbencov cudzinec predloží ďalšie doklady podľa informácie matrikárky,pretože každý prípad sa posudzuje individuálne,
 • doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či manželstvo snúbenci uzatvoria pred orgánom štátu a lebo cirkvi.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatky:

 • delegácia sobáša na iný matričný úrad 16,50 €
 • prijatie delegácie sobáša z iného matričného úradu 16,50 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
 • sobáš s cudzincom 66 €

Kontaktné osoby

Iveta Tomková

sobášna a úmrtná matrika

Telefón: +421 56 6713 354

Mobil: +421 915 840 235

E-mail: tomkova.iveta@trebisov.sk