Prihlásiť sa

Vydanie rybárskeho lístka

Rybárske lístky vydáva Mestský úrad v Trebišove na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z.z.

Potrebné doklady:

  • platný občiansky preukaz alebo pas,
  • ústna žiadosť o vydanie rybárskeho lístka.

Vybavuje: Finančné oddelenie, Valéria Lipová - pokladňa MsÚ
Tel: +421 56 6713 309
Mobil: +421 915 790 368
E-mail: lipova@trebisov.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok:

Vydanie rybárskeho lístka:

týždenný 1,50 €
mesačný 3 €
ročný 7 €
trojročný 17 €

Od tejto položky sú oslobodení:

  • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
  • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
  • odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
  • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
  • osoby do 15 rokov.

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni.