Prihlásiť sa

Vydanie osvedčenia pre samostatne hospodáriaceho roľníka

Žiadateľ písomne oznámi na mestskom úrade ohlásenie činnosti samostatne hospodariaceho roľníka.

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz,
  • pri podnikaní podľa živnostenského zákona živnostenský list,
  • list vlastníctva pri preukázaní vlastníctva hnuteľného, alebo nehnuteľného majetku, alebo nájomná zmluva

Vybavuje:

Erika Raganová

referent pre miestne dane

Telefón: +421 56 6713 335

Mobil: +421 915 785 239

E-mail: raganova.erika@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 106

Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatky: správny poplatok 6,50 €