Prihlásiť sa

Žiadosť o parkovacie miesto na krytom parkovisku na ulici Berehovskej v Trebišove

Mesto Trebišov ako prenajímateľ zabezpečuje stráženie parkovacích miest na krytom parkovisku stálou strážnou službou.

Maximálne vyčlenený počet miest na parkovanie: 110 miest.

Podanie žiadostí: podateľňa - kancelária prvého kontaktu - prízemie

Poplatok: bez správneho poplatku

Kontaktné osoby

Ing. Jozef Ferjo

referent pre regionálny rozvoj

Telefón: +421 56 6713 330

Mobil: +421 917 112 771

E-mail: ferjo.jozef@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 414

Prílohy: