Prihlásiť sa

Denné centrá

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť.

Denné centrum č. 1:

Sídlo: Puškinova 277/18
Vedúca DC: Marta Dzúrová
Počet členov: 46
Tel.: 0905 392 228

Denné centrum č. 2:

Sídlo: Mestský úrad v Trebišove, M. R. Štefánika 862/204
Vedúca DC: Oľga Repovská
Počet členov: 42

Denné centrum č. 3:

Sídlo: Komenského 1682/15
Vedúca DC: Viera Chomišáková
Počet členov: 72
Tel.: 672 2420

Denné centrum č. 4:

Sídlo: Čsl. armády 1683/1 (vežiak)
Vedúca DC: Ružena Škapincová
Počet členov: 58
Tel.: 0902 234 302

Denné centrum č. 5:

Sídlo: Milhostov, Zvonárska 17
Vedúca DC: Magdaléna Mahlíková
Počet členov:  39

Denné centrum č. 6:

Sídlo: Dopravná 2107/1