Prihlásiť sa

Stredisko osobnej hygieny a práčovne

V stredisku osobnej hygieny a práčovni sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Trebišov, ktorá nemá zabezpčené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Výška úhrady za sociálne služby v stredisku osobnej hygieny a práčovne je:

  • za využitie automatickej práčky 1-krát       1,66 €
  • za sušičku     0,83 €
  • za sprchovanie 1 osoba max. 15 minút     0,50 €
  • za žehlenie 1 osoba max. 30 minút      1,00 €

Výška úhrady je rovnaká pre deti aj pre dospelých, úhrada sa platí do pokladne Mestského úradu v Trebišove.