Prihlásiť sa

Mestský útulok

V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia, nevyhnutné ošatenie a obuv. Ďalej sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, pranie, žehlenie a údržbu bielizne, šatstva a záujmovú činnosť.

Adresa: Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov

Odkazy:

Vybavuje:

Mgr. Henrieta Demjanová

vedúca oddelenia

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 402

Telefón: +421 56 6713 338

Mobil: +421 917 596 326

E-mail: demjanova@trebisov.sk

Prílohy: