Prihlásiť sa

Vydanie záväzného stanoviska k stavbe

Záväzné stanoviská k investičným zámerom, - stavbám na území mesta Trebišov z hľadiska územného plánu mesta vydáva tunajší stavebný úrad na účely konaní v zmysle stavebného zákona v prípade, ak nie je stavebným úradom podľa stavebného zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na území mesta, na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
  • Návrh umiestnenia stavby, situácia na podklade katastrálnej mapy
  • Urbanistická štúdia
  • Architektonická štúdia

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti

Poplatky: bez poplatku

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k stavbe

Vybavuje:

Ing. Oľga Kačinetzová

referentka pre stavebný úrad

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 303

Telefón: +421 56 6713 323

Mobil: +421 915 840 267

E-mail: kacinetzova@trebisov.sk

Ing. Iveta Verešová

referentka pre stavebný úrad

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 304

Telefón: +421 56 6713 371

Mobil: +421 915 840 268

E-mail: veresova@trebisov.sk