Prihlásiť sa

Zmluvy, faktúry, objednávky

Povinne zverejňované zmluvy, povinne zverejňované údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác a povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.