Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

29.12.2022 faktúry november 2022
30.11.2022 faktúry október 2022
31.10.2022 faktúry september 2022
30.09.2022 faktúry august 2022
31.08.2022 faktúry júl 2022
29.07.2022 faktúry jún 2022
30.06.2022 faktúry máj 2022
31.05.2022 faktúry apríl 2022
29.04.2022 faktúry marec 2022
31.03.2022 faktúry február 2022
01.03.2022 faktúry január 2022