Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

14.12.2011 FA1854_11 - Výhodoslovenská energetika, a.s.
14.12.2011 FA1855_11 - Výhodoslovenská energetika, a.s.
14.12.2011 FA1929_11 - Výhodoslovenská energetika, a.s.
14.12.2011 FA1933_11 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
02.12.2011 FA342_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
02.12.2011 FA346_11 - Bytový podnik Trebišov s.r.o.
02.12.2011 FA348_11 - Bytový podnik Trebišov s.r.o.
02.12.2011 FA386_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
02.12.2011 FA389_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
02.12.2011 FA390_11 - Bytový podnik Trebišov s.r.o.
02.12.2011 FA417_11 - IGS Group s.r.o.
02.12.2011 FA431_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
02.12.2011 FA432_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
02.12.2011 FA435_11 - Bytový podnik Trebišov s.r.o.
02.12.2011 FA461_11 - IGS Group s.r.o.
02.12.2011 FA469_11 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
02.12.2011 FA498_11 - Elektroservis - Ľudovít Račkovský
02.12.2011 FA499_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
02.12.2011 FA504_11 - Bytový podnik Trebišov s.r.o.
02.12.2011 FA505_11 - Bytový podnik Trebišov s.r.o.
02.12.2011 FA507_11 - Elektro - Kačurák s.r.o.
02.12.2011 FA1558_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29.11.2011 FA1584_11 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
29.11.2011 FA1670_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29.11.2011 FA1785_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29.11.2011 FA1787_11 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28.09.2011 FA1085_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28.09.2011 FA1331_11 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
04.08.2011 FA1251_11 - Výhodoslovenská energetika, a.s.
02.08.2011 FA1263_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17.07.2011 FA281_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17.07.2011 FA284_11 - Bytový podnik Trebišov s.r.o.
16.07.2011 FA1191_11 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
15.07.2011 FA230_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15.07.2011 FA231_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15.07.2011 FA234_11 - Bytový podnik Trebišov s.r.o.
15.07.2011 FA235_11 - Bytový podnik Trebišov s.r.o.
15.07.2011 FA241_11 - Bytový podnik Trebišov s.r.o.
15.07.2011 FA273_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12.07.2011 FA809_11 - Výhodoslovenská energetika, a.s.
12.07.2011 FA825_11 - Miroslav Naď a spol
12.07.2011 FA850_11 - Miroslav Naď a spol
12.07.2011 FA870_11 - Albín Kozák
12.07.2011 FA871_11 - Kovaľ Vladislav
12.07.2011 FA883_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12.07.2011 FA973_11 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23.06.2011 FA275_11 - Pavol Borčík Z.Kľečenov
17.06.2011 FA274_11 - IGS Group s.r.o.
11.05.2011 FA187_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11.05.2011 FA190_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11.05.2011 FA209_11 - Gejza Vargaeštok voda - plyn - kurenie
11.05.2011 FA210_11 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
04.05.2011 FA184_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
04.05.2011 FA185_11 - ČIŽSTAV stavebne práce
22.04.2011 FA182_11 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
22.04.2011 FA183_11 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
15.04.2011 FA170_11 - ČIŽSTAV stavebne práce.
14.04.2011 FA143_11 - Jozef Poľacký - TERMOS
05.04.2011 FA122_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
01.04.2011 FA121_11 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
23.03.2011 FA110_11 - Kačurák Marek - KAČURÁK
19.03.2011 FA111_11 - Viera Šinaiová - WINPLAST
19.03.2011 FA112_11 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
19.03.2011 FA113_11 - IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
11.03.2011 FA079_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
09.03.2011 FA036_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
09.03.2011 FA037_11 - Spoločenstvo vlastníkov bytov Komenského 2222
09.03.2011 FA038_11 - ČIŽSTAV stavebne práce.
09.03.2011 FA039_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
09.03.2011 FA070_11 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
07.03.2011 FA077_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
04.03.2011 FA001_11 - Gejza Vargaeštok voda - plyn - kurenie
04.03.2011 FA002_11 - ČIŽSTAV stavebne práce
04.03.2011 FA003_11 - Kačurák Marek - KAČURÁK
04.03.2011 FA004_11 - Kačurák Marek - KAČURÁK
04.03.2011 FA005_11 - Ľubomír Koscelník - HYDRO