Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

13.12.2012 FA476_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13.12.2012 FA479_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13.12.2012 FA518_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13.12.2012 FA521_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13.12.2012 FA1578_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13.12.2012 FA1579_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13.12.2012 FA1629_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13.12.2012 FA1681_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11.10.2012 FA371_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11.10.2012 FA401_12 - Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
11.10.2012 FA429_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11.10.2012 FA433_12 - Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
11.10.2012 FA1403_12 - Východoslovenská energetika, a.s.
11.10.2012 FA1496_12 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
05.09.2012 FA357_12 - IGS Group, s.r.o.
05.09.2012 FA358_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
05.09.2012 FA365_12 - Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
05.09.2012 FA365_12 - Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
05.09.2012 FA1131_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
05.09.2012 FA1132_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
05.09.2012 FA1142_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
05.09.2012 FA1217_12 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
15.08.2012 FA157_12 - Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
15.08.2012 FA206_12 - Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
15.08.2012 FA214_12 - ČIŽSTAV Trebišov
15.08.2012 FA216_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15.08.2012 FA220_12 - Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
15.08.2012 FA258_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15.08.2012 FA319_12 - Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
15.08.2012 FA0959_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15.08.2012 FA1104_12 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
22.06.2012 FA0102_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22.06.2012 FA0156_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22.06.2012 FA0168_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22.06.2012 FA0203_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22.06.2012 FA0564_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22.06.2012 FA0566_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22.06.2012 FA0694_12 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30.04.2012 FA0428_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30.04.2012 FA0524_12 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30.04.2012 FA0528_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19.04.2012 FA0051_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19.04.2012 FA0085_12 - Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
19.04.2012 FA0086_12 - Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
19.04.2012 FA0088_12 - Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
19.04.2012 FA0171_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19.04.2012 FA0197_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19.04.2012 FA0201_12 - Východoslovenská energetika, a.s.
19.04.2012 FA0230_12 - Východoslovenská energetika, a.s.
19.04.2012 FA0298_12 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
19.03.2012 FA0033_12 - IGS GROUP, s.r.o.
19.03.2012 FA0034_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19.03.2012 FA0039_12 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
19.03.2012 FA0040_12 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
19.03.2012 FA0042_12 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
19.03.2012 FA0043_12 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
19.03.2012 FA0044_12 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
19.03.2012 FA0045_12 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
19.03.2012 FA0049_12 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19.03.2012 FA0128_12 - Východoslovenská energetika, a.s.
19.03.2012 FA0132_12 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
02.02.2012 FA541_11 - Elektro - Kačurák s.r.o.
02.02.2012 FA551_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
02.02.2012 FA555_11 - Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
02.02.2012 FA592_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
02.02.2012 FA602_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
02.02.2012 FA630_11 - Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
02.02.2012 FA637_11 - Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
02.02.2012 FA2344_11 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
02.02.2012 FA2418_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
02.02.2012 FA2419_11 - Východoslovenská energetika, a.s.
02.02.2012 FA2427_11 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
02.02.2012 FA2503_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
02.02.2012 FA2515_11 - Východoslovenská energetika, a.s.
02.02.2012 FA2517_11 - Východoslovenská energetika, a.s.
02.02.2012 FA2519_11 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
24.01.2012 FA2100_11 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24.01.2012 FA2184_11 - Výhodoslovenská energetika, a.s.
24.01.2012 FA2186_11 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.