Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

23.06.2014 faktúry január 2013
23.06.2014 faktúry február 2013
23.06.2014 faktúry marec 2013
23.06.2014 faktúry apríl 2013
23.06.2014 faktúry máj 2013
23.06.2014 faktúry jún 2013
23.06.2014 faktúry júl 2013
23.06.2014 faktúry august 2013
23.06.2014 faktúry september 2013
23.06.2014 faktúry október 2013
23.06.2014 faktúry november 2013
23.06.2014 faktúry december 2013
19.01.2014 faktúry december 2013
19.01.2014 faktúry november 2013
19.01.2014 faktúry október 2013
19.01.2014 faktúry september 2013
19.01.2014 faktúry august 2013
19.01.2014 faktúry júl 2013
19.01.2014 faktúry jún 2013
19.01.2014 faktúry máj 2013
19.01.2014 faktúry apríl 2013
19.01.2014 faktúry marec 2013
19.01.2014 faktúry február 2013
19.01.2014 faktúry január 2013