Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

11.12.2014 faktúry október 2014
11.12.2014 faktúry september 2014
11.12.2014 faktúry august 2014
11.12.2014 faktúry október 2014
11.12.2014 faktúry september 2014
11.12.2014 faktúry august 2014
26.09.2014 faktúry júl 2014
26.09.2014 faktúry júl 2014
26.09.2014 faktúry jún 2014
25.07.2014 faktúry máj 2014
25.07.2014 faktúry apríl 2014
25.07.2014 faktúry marec 2014
25.07.2014 faktúry jún 2014
25.07.2014 faktúry máj 2014
25.07.2014 faktúry apríl 2014
25.07.2014 faktúry marec 2014
25.04.2014 faktúry február 2014
25.04.2014 faktúry január 2014
03.04.2014 faktúry február 2014
03.04.2014 faktúry január 2014