Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

27.11.2015 faktúry október 2015
27.11.2015 faktúry október 2015
27.10.2015 faktúry september 2015
27.10.2015 faktúry september 2015
01.10.2015 faktúry august 2015
30.09.2015 faktúry august 2015
28.08.2015 faktúry júl 2015
28.08.2015 faktúry júl 2015
31.07.2015 faktúry jún 2015
31.07.2015 faktúry jún 2015
29.06.2015 faktúry máj 2015
29.06.2015 faktúry máj 2015
27.05.2015 faktúry apríl 2015
27.05.2015 faktúry apríl 2015
29.04.2015 faktúry marec 2015
29.04.2015 faktúry marec 2015
26.03.2015 faktúry február 2015
26.03.2015 faktúry február 2015
24.03.2015 faktúry január 2015
24.03.2015 faktúry január 2015
02.03.2015 faktúry december 2014
02.03.2015 faktúry november 2014
02.03.2015 faktúry december 2014
02.03.2015 faktúry november 2014