Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

28.12.2016 faktúry november 2016
19.12.2016 faktúry október 2016
10.11.2016 faktúry september 2016
05.10.2016 faktúry august 2016
09.09.2016 faktúry júl 2016
27.07.2016 faktúry jún 2016
01.07.2016 faktúry máj 2016
01.06.2016 faktúry apríl 2016
26.04.2016 faktúry marec 2016
05.04.2016 faktúry február 2016
02.03.2016 faktúry január 2016
01.02.2016 faktúry december 2015
01.02.2016 faktúry december 2015
11.01.2016 faktúry november 2015
11.01.2016 faktúry november 2015