Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

30.12.2019 faktúry november 2019
06.12.2019 faktúry október 2019
28.10.2019 faktúry september 2019
30.09.2019 faktúry august 2019
02.09.2019 faktúry júl 2019
29.07.2019 faktúry jún 2019
27.06.2019 faktúry máj 2019
27.05.2019 faktúry apríl 2019
30.04.2019 faktúry marec 2019
25.03.2019 faktúry február 2019
25.02.2019 faktúry január 2019
25.01.2019 faktúry december 2018