Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

30.12.2020 faktúry november 2020
26.11.2020 faktúry október 2020
29.10.2020 faktúry september 2020
02.10.2020 faktúry august 2020
31.08.2020 faktúry júl 2020
04.08.2020 faktúry jún 2020
26.06.2020 faktúry máj 2020
29.05.2020 faktúry apríl 2020
30.04.2020 faktúry marec 2020
30.03.2020 faktúry február 2020
26.02.2020 faktúry január 2020
29.01.2020 faktúry december 2019