Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

01.02.2022 faktúry december 2021
30.12.2021 faktúry november 2021
25.11.2021 faktúry október 2021
29.09.2021 faktúry august 2021
31.08.2021 faktúry júl 2021
30.07.2021 faktúry jún 2021
30.06.2021 faktúry máj 2021
31.05.2021 faktúry apríl 2021
28.04.2021 faktúry marec 2021
29.03.2021 faktúry február 2021
09.03.2021 faktúry január 2021
26.01.2021 faktúry december 2020