Prihlásiť sa

Objednávky

Organizácia:

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

02.12.2011 OB021-10 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
02.12.2011 OB094-11 - IGS Group s.r.o.
12.07.2011 OB018-11 - Miroslav Naď a spol
12.07.2011 OB038-11 - Miroslav Naď a spol
23.06.2011 OB025-11 - Pavol Borčík Z.Kľečenov
17.06.2011 OB052-11 - IGS Group s.r.o.
11.05.2011 OB008-05 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
11.05.2011 OB037-03 - Gejza Vargaeštok voda - plyn - kurenie
11.05.2011 OB063-04 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
04.05.2011 OB132-10 - ČIŽSTAV - stavebné práce
22.04.2011 OB122-02 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
22.04.2011 OB130-03 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
15.04.2011 OB041-11 - ČIŽSTAV - stavebné práce
14.04.2011 OB005-03 - Jozef Poľacký - TERMOS
01.04.2011 OB061-03 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
01.04.2011 OB092-03 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
23.03.2011 OB032-11 - Revízna činnosť - Kačurák Štefan
19.03.2011 OB023-03 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
19.03.2011 OB030-11 - WINPLAST
19.03.2011 OB049-03 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
19.03.2011 OB060-03 - Ľubomír Koscelník - HYDRO
09.03.2011 OB010-11 - ČIŽSTAV - stavebné práce
04.03.2011 OB006-2011 - ČIŽSTAV - stavebné práce
04.03.2011 OB163-12 - Gejza Vargaeštok voda - plyn - kurenie