Prihlásiť sa

Objednávky

Organizácia:

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

19.12.2016 Objednávka
19.12.2016 Objednávka
19.12.2016 Objednávka
10.11.2016 Objednávka
05.10.2016 Objednávka
05.10.2016 Objednávka
05.10.2016 Objednávka
09.09.2016 Objednávka
27.07.2016 Objednávka
27.07.2016 Objednávka
01.07.2016 Objednávka
01.07.2016 Objednávka
01.07.2016 Objednávka
01.06.2016 Objednávka
01.06.2016 Objednávka
01.06.2016 Objednávka
01.06.2016 Objednávka
01.06.2016 Objednávka
26.04.2016 Objednávka
26.04.2016 Objednávka
05.04.2016 Objednávka
05.04.2016 Objednávka
05.04.2016 Objednávka
05.04.2016 Objednávka
02.03.2016 Objednávka
02.03.2016 Objednávka
02.03.2016 Objednávka
01.02.2016 Objednávka
11.01.2016 Objednávka
11.01.2016 Objednávka
11.01.2016 Objednávka