Prihlásiť sa

Objednávky

Organizácia:

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

01.12.2017 faktúry október 2017
06.11.2017 faktúry september 2017
26.09.2017 faktúry august 2017
06.09.2017 faktúry júl 2017
28.07.2017 faktúry jún 2017
28.06.2017 faktúry máj 2017
29.05.2017 faktúry apríl 2017
26.04.2017 faktúry marec 2017
29.03.2017 faktúry február 2017
02.03.2017 faktúry január 2017
27.01.2017 faktúry december 2016