Prihlásiť sa

Objednávky

Organizácia:

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

28.12.2018 faktúry november 2018
27.11.2018 faktúry október 2018
26.10.2018 faktúry september 2018
25.09.2018 faktúry august 2018
26.08.2018 faktúry júl 2018
31.07.2018 faktúry jún 2018
26.06.2018 faktúry máj 2018
29.05.2018 faktúry apríl 2018
03.05.2018 faktúry marec 2018
28.03.2018 faktúry február 2018
02.03.2018 faktúry január 2018
30.01.2018 faktúry december 2017
03.01.2018 faktúry november 2017