Prihlásiť sa

Zmluvy

Organizácia:

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Zmluva o nájme bytu Rácová Božena 27.06.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ing. Peter Krajč-BEKA 11.05.2018 pdf
Zmluva o nájme bytu Zajacová Alžbeta 25.04.2018 pdf
Zmluva o nájme bytu Džudžová Petra 25.04.2018 pdf
Zmluva o nájme bytu Bacso Milan, Bacsová Kamila 25.04.2018 pdf
Zmluva o nájme bytu Maženská Marta 25.04.2018 pdf
Zmluva o nájme bytu Džudžová Paula, Pulko Peter 25.04.2018 pdf
Zmluva o nájme bytu Renáta Ruščáková 25.04.2018 pdf
Zmluva o nájme bytu Jana Kanalošová, Michal Džudža 25.04.2018 pdf
Zmluva o nájme bytu Kandráčová Helena, Kandráč Štefan 25.04.2018 pdf
Zmluva o nájme bytu Bacso Lukáš, Mattová Anna 25.04.2018 pdf
Zmluva o nájme bytu Rohaľ Jozef, RohaPová Martina 25.04.2018 pdf
Zmluva o nájme bytu Bacso Ján, Bacsová Silvia 25.04.2018 pdf
Zmluva o nájme bytu Sedláčeková Antónia, Sedláček Ján 25.04.2018 pdf
Zmluva o nájme bytu Malynczák Jozef, Malynczáková Svatava 25.04.2018 pdf
Zmluva o nájme bytu B otošová Lu cia 25.04.2018 pdf
Zmluva o stravovaní zamestnancov BRUTUS, s.r.o. 28.03.2018 pdf
Zmluva o poskytovaní služieb Bytex Slovensko s.r.o. 11.09.2017 pdf
Zmluva o dielo MIMÓZA 02.03.2016 pdf
Zmluva o dielo RAVAR, s.r.o. 26.03.2015 pdf
Kúpna zmluva Technické služby mesta Trebišov 18.03.2015 pdf
Zmluva o dodávke a odbere tepla Trebišovská energetická s.r.o. 10.02.2015 pdf
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci Slovenská pošta, a. s. 02.09.2014 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci Slovenská pošta, a. s. 02.07.2014 pdf
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš Linde Gas k.s. 06.06.2014 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Slovenská pošta, a. s. 16.01.2014 pdf
Zmluva o stravovaní zamestnancov BRUTUS, s.r.o. 04.12.2013 pdf
Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.11.2013 pdf
Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 10.08.2013 pdf
Zmluva na zriadenie a prevádzkovanie televíznych kablových rozvodov Mesto Trebišov 21.05.2013 pdf
Zmluva o využívaní odberného miesta elektriny Trebišovská energetická, s. r.o. 27.02.2013 pdf
Zmluva o stravovaní zamestnancov Reštaurácia Berehovo 28.12.2012 pdf
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve o prenájme energ. zariadení Mesto Trebišov 17.12.2012 pdf
Zmluva o spolupráci Slovenská pošta, a. s. 30.11.2012 pdf
Dodatok k zmluve o prenájme energetických zariadení Mesto Trebišov 10.10.2012 pdf
Dodatok k zmluve o prenájme areálu Mesto Trebišov 10.10.2012 pdf
Zmluva o viazanom účte (escrow účet) UniCredit Bank Slovakia a.s. 29.09.2012 pdf
Kúpna zmluva - "K2-BP" Trebišovská energetická s.r.o. 29.09.2012 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Orange Slovensko, a.s. 06.09.2012 pdf
Zmluva o dodávke vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.02.2012 pdf
Zmluva o úvere č. 0553730468 Slovenská sporiteľňa, a.s. 19.08.2011 pdf
Zmluva o dielo č. 1853/2011 Vladislav Kovaľ 12.07.2011 pdf