Prihlásiť sa

Objednávky

Organizácia:

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.
Aktuálne zverejňované objednávky nájdete na stránke egov.trebisov.sk.

Rok: 2016 2015 2014 2013 2012 2011

16.01.2014 Objednávky - 16.01.2014
10.01.2014 Objednávky - 10.01.2014
30.12.2013 Objednávky - 30.12.2013
16.12.2013 Objednávky - 16.12.2013
06.12.2013 Objednávky - 06.12.2013
25.11.2013 Objednávky - 25.11.2013
15.11.2013 Objednávky - 15.11.2013
05.11.2013 Objednávky - 05.11.2013
22.10.2013 Objednávky - 22.10.2013
17.10.2013 Objednávky - 17.10.2013
04.10.2013 Objednávky - 04.10.2013
30.09.2013 Objednávky - 30.09.2013
20.09.2013 Objednávky - 20.09.2013
06.09.2013 Objednávky - 06.09.2013
23.08.2013 Objednávky - 23.08.2013
19.08.2013 Objednávky - 19.08.2013
02.08.2013 Objednávky - 02.08.2013
23.07.2013 Objednávky - 23.07.2013
17.07.2013 Objednávky - 17.07.2013
04.07.2013 Objednávky - 04.07.2013
25.06.2013 Objednávky - 25.06.2013
13.06.2013 Objednávky - 13.06.2013
04.06.2013 Objednávky - 04.06.2013
22.05.2013 Objednávky - 22.05.2013
15.05.2013 Objednávky - 15.05.2013
06.05.2013 Objednávky - 06.05.2013
23.04.2013 Objednávky - 23.04.2013
15.04.2013 Objednávky - 15.04.2013
05.04.2013 Objednávky - 05.04.2013
26.03.2013 Objednávky - 26.03.2013
20.03.2013 Objednávky - 20.03.2013
07.03.2013 Objednávky - 07.03.2013
26.02.2013 Objednávky - 26.02.2013
14.02.2013 Objednávky - 14.02.2013
05.02.2013 Objednávky - 05.02.2013
22.01.2013 Objednávky - 22.01.2013
03.01.2013 Objednávky - 03.01.2013