Prihlásiť sa

Zmluvy

Organizácia:

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Povinne zverejňované zmluvy sú od 31.03.2022 v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňované v Centrálnom registri zmlúv.

Odkaz na Centrálny register zmlúv:

https://www.crz.gov.sk/6275911-sk/mesto-trebisov/?order=32

Zverejnenie zmluvy na webovom sídle mesta po 31.03.2022 je len informatívne.

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Zmluva o výpožičke Andrej Sčensný 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Ján Bálint 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Ladislav Mako 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Ing. Monika Vyhnalová 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Peter Širák 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Mária Semanková 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Adam Janoško 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Milan Bodnár 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Jaroslav Ivanoc 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Michal Breza 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Ing. Ján Barilla 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Milan Kovalčík 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke MUDr. Vladimír Dančák 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke JUDr. Jozef Mokáň 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Mgr. Bianka Mezeiová 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Helena Šurabová 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Vladimír Horňák 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Maroš Sucs 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Božena Tylková 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Mgr. Daniela Molnárová 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Ján Guzelák 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Ing. Peter Kovalík 22.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Eugen Varga 22.08.2022 pdf
Príkazná zmluva Anna Regrutová 21.08.2022 pdf
Zmluva o reklame a propagácii MIRATO s.r.o. 19.08.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Jazdecký klub Larisa Trebišov 19.08.2022 pdf1
pdf2
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 17.02.2022 AGROKOM -PLUS, spol. s r.o. 18.08.2022 pdf
Zmluva o prevádzke nabíjacej stanice Perun Elektromobility s.r.o. 18.08.2022 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 70/2022 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 13.07.2022 Judita Kučečková 18.08.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Slovenská asociácia silných mužov 16.08.2022 pdf1
pdf2
Obchodná zmluva Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s.r.o. 15.08.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Jazdecký klub Larisa Trebišov 15.08.2022 pdf1
pdf2
Zmluva o reklame a propagácii CONROP SK s.r.o. 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Mgr. Mikuláš Sidor 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Mgr. Veronika Ďuristová 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke František Mindžák 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Ing. Marián Kolesár 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Jozef Zbojovský 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Mgr. Radoslav Kostura 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Mgr. Martin Begala 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Jolana Sabová 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Maroš Štefan 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Janka Václavská 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Daniela Zbojovská 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Antónia Greškovičová 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Silvia Anderková 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Ján Giba 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Josef Míček 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Juraj Bumbera 15.08.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Ján Giba 15.08.2022 pdf