Prihlásiť sa

Mesto Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Zmluva o dielo METALPORT, s.r.o. 18.09.2019 pdf
Zmluva o Elektronickej službe Business24 Slovenská sporiteľňa, a. s. 17.09.2019 pdf
Zmluva o Balíkovom účte Slovenská sporiteľňa, a. s. 17.09.2019 pdf
Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a. s. 17.09.2019 pdf1
pdf2
pdf3
pdf4
pdf5
Zmluva o dielo Jozef Iľko - STAVEBNÁ FIRMA IĽKO 16.09.2019 pdf
Zmluva o dielo Veríme v Zábavu, s.r.o. 13.09.2019 pdf
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Miloš Novák 11.09.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí ubytovania Zuzana Čierniková 06.09.2019 pdf
Zmluva o dielo Mgr. Art. Martin Vojtko 05.09.2019 pdf
Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. 05.09.2019 pdf
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Lukáč Jozef 04.09.2019 pdf
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 02.09.1999 v znení jej dodatkov Ing. Karol Jašek 02.09.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 02.09.1999 Ing. arch. Marian Puci 02.09.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Mária Zajdelová 30.08.2019 pdf
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Ľubomír Tóth 30.08.2019 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Mária Ostrožovičová 30.08.2019 pdf
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Miroslav Ostrožovič 30.08.2019 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Ľubomír Kucák 30.08.2019 pdf
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Slávka Krištofová 30.08.2019 pdf
Dodatok č. 17 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Katarína Fižiarová 30.08.2019 pdf
Zmluva o dielo COLAS Slovakia, a.s 30.08.2019 pdf
Zmluva o dielo O.K. s.r.o. 27.08.2019 pdf
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 23.08.2019 pdf
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 23.08.2019 pdf
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 23.08.2019 pdf
Príkazná zmluva Blažej Beďa 23.08.2019 pdf
Príkazná zmluva MVDr. Taiš Jozef 23.08.2019 pdf
Príkazná zmluva Patrícia Čemáková 23.08.2019 pdf
Príkazná zmluva Mgr. Ľubomíra Pokoželcová 23.08.2019 pdf
Príkazná zmluva Bc. Ingríd Obrinová 23.08.2019 pdf
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov Zoranza s.r.o. 22.08.2019 pdf
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov Monika Peregrinová s.r.o. 22.08.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie MAJCHER-PRODUCTION s.r.o. 21.08.2019 pdf
Príkazná zmluva Dušan Kukuľa 21.08.2019 pdf
Príkazná zmluva Ján Popaďák 21.08.2019 pdf
Darovacia zmluva K + K servis, s.r.o. 20.08.2019 pdf
Obchodná zmluva Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 20.08.2019 pdf
Dohoda o mediálnej spolupráci Lenka Zbojovská - TRIPLE "Z" ŠTÚDIO 16.08.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Občianske združenie JUVAMEN 15.08.2019 pdf
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov ALDONA s.r.o. 14.08.2019 pdf
Zmluva o zverení majetku do správy Technické služby mesta Trebišov 13.08.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 13.08.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve zo dňa 18.02.2019 Martina Poľacká 12.08.2019 pdf
Darovacia zmluva METALPORT, s.r.o. 09.08.2019 pdf
Darovacia zmluva Trebišovská energetická, s. r. o. 09.08.2019 pdf
Darovacia zmluva ABG Trebišov, s. r. o. 09.08.2019 pdf
Darovacia zmluva CONROP SK s.r.o. 09.08.2019 pdf
Darovacia zmluva Crystal Call, a.s. 09.08.2019 pdf
Darovacia zmluva ARRIVA Michalovce, a.s., 09.08.2019 pdf
Príkazná zmluva Michal Gerčák 07.08.2019 pdf