Prihlásiť sa

Mesto Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Kúpna zmluva Ružena Baranová 19.07.2019 pdf
Zmluva o dielo Marián Chomišák - elektro práce 19.07.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Vysoká nad Uhom 19.07.2019 pdf
Príkazná zmluva MVDr. Taiš Jozef 17.07.2019 pdf
Zmluva o spolupráci ANTIK Telecom s.r.o. 15.07.2019 pdf
Príkazná zmluva Ján Popaďák 12.07.2019 pdf
Zmluva o kontokorentnom úvere VUB, a.s. 12.07.2019 pdf
Príkazná zmluva Ján Popaďák 10.07.2019 pdf
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu Obec Kazimír 10.07.2019 pdf
Kúpna zmluva Ing. Ján Vargaeštók 10.07.2019 pdf
Kúpna zmluva Josef Míček,
Zuzana Míčková
09.07.2019 pdf
Kúpna zmluva Daniel Čeľovský,
Anna Čeľovská
09.07.2019 pdf
Príkazná zmluva Mgr. Michal Hottmar, PhD. 05.07.2019 pdf
Príkazná zmluva PhDr. Ján Chovanec, PhD. 04.07.2019 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta VYČISTÍME VÝCHOD s.r.o. 03.07.2019 pdf
Kúpna zmluva Mária Beláková 03.07.2019 pdf
Kúpna zmluva Marián Ďurišin 03.07.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí ubytovania Mária Ostrožovičová 01.07.2019 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 18/2010 zo dňa 25. 03. 2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30. 05. 2018 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 28.06.2019 pdf
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2008 zo dňa 24. 07. 2008, v znení Dodatku č 1 zo dňa 11. 08. 2008, Dodatku č. 2 zo dňa 01. 11. 2011, Dodatku č. 3 zo dňa 19. 12. 2014, Dodatku č. 4 zo dňa 30. 06. 2017, Dodatku Č. 5 zo dňa 21. 12. 2017 a Dodatku č. 6 zo dňa 30. 05. 2018 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 28.06.2019 pdf
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 31/2008 zo dňa 01. 01. 2008, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17. 03. 2010 a Dodatku č. 2 zo dňa 30. 05. 2018 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 28.06.2019 pdf
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov Peter Molnár ADONAI 28.06.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Alžbeta Frčková 28.06.2019 pdf
Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Milan Dziak 28.06.2019 pdf
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Danka Buzová 28.06.2019 pdf
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Michal Batfalský 28.06.2019 pdf
Dodatok č. 21 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Helena Andorková 28.06.2019 pdf
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Ján Sentelik 28.06.2019 pdf
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Katarína Sabová 28.06.2019 pdf
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Amália Mináriková 28.06.2019 pdf
Dodatok č. 13 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Karol Jurás 28.06.2019 pdf
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Viera Hvozdíková 28.06.2019 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Jozef Gajdoš 28.06.2019 pdf
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Jozef Zbojovský 28.06.2019 pdf
Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky Mgr. Martin Begala 28.06.2019 pdf
Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky Bc. Jozef Gedeon 28.06.2019 pdf
Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky MUDr. Iveta Čeplíková 28.06.2019 pdf
Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky MVDr. Ivan Hrdlík 28.06.2019 pdf
Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky Jozef Krucovčin 28.06.2019 pdf
Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky František Tomko 28.06.2019 pdf
Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky Ing. Peter Duč 28.06.2019 pdf
Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky Mgr. Viera Mokáňová 28.06.2019 pdf
Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky Ing. Dušan Biž 28.06.2019 pdf
Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky Ing. Jaroslav Soták 28.06.2019 pdf
Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky Ing. Martin Telepovský 28.06.2019 pdf
Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky MUDr. Ľudmila Vasilková 28.06.2019 pdf
Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky Babken Chačlarian 28.06.2019 pdf
Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky Koloman Demeter 28.06.2019 pdf
Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky MUDr. Dušan Tomko 28.06.2019 pdf
Zmluva o dočasnom užívaní komunikačnej techniky Miroslav Davala 28.06.2019 pdf