Prihlásiť sa

Zmluvy

Organizácia:

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Zmluva o dielo 3 Energy, s. r. o. 24.01.2022 pdf
Zmluva č. 1803/2021 o poskytnutí dotácie na projekt Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 21.01.2022 pdf
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Gora Ľubomír,
Gorová Mária
21.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Hokejový klub 2016 Trebišov 21.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Hokejbalový klub ADLER Trebišov 21.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Športový klub ZEMPLÍN Trebišov 21.01.2022 pdf
Kúpna zmluva M.G.M. EXPRESS, s.r.o. 13.01.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Samuel Janeček 12.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 12.01.2022 pdf
Kúpna zmluva Peter Ondovčík,
Ing. Anna Ondovčíková
07.01.2022 pdf
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307728C/2021 Východoslovenská energetika a.s. 04.01.2022 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta Miloš Lužinský 03.01.2022 pdf
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov EAGLE EXPRESS, s.r.o. 03.01.2022 pdf
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb SIOX s.r.o. 31.12.2021 pdf
Rámcová zmluva o mediálnej spolupráci Lenka Zbojovská - TRIPLE "Z" ŠTÚDIO 31.12.2021 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta Mgr. Dávid Bodik 31.12.2021 pdf
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb AVAL BETA s.r.o. 31.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta Michal Čintala 31.12.2021 pdf
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Základná organizácia OZ pri Mestskom úrade v Trebišove 30.12.2021 pdf
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme parkovacieho miesta Mgr. Emília Kukuľová 28.12.2021 pdf
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z202032374_Z zo dňa 10.12.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. 28.12.2021 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta Pavol Bojti 28.12.2021 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta Pavol Bojti 28.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta Gejza Pety 28.12.2021 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta ANNDESIGN s.r.o. 28.12.2021 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o správe zo dňa 07.05.2019 Technické služby mesta Trebišov 23.12.2021 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nehnuteľnosti zo dňa 07.05.2019 Technické služby mesta Trebišov 23.12.2021 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 684/2020-9/2.3 Audiovizuálny fond 22.12.2021 pdf
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Jana Smoleňáková 21.12.2021 pdf
Dodatok č. 16 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Ján Sentelik 21.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Mária Princíková 21.12.2021 pdf
Dodatok č. 26 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Miroslav Ostrožovič 21.12.2021 pdf
Dodatok č. 18 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Viera Hvozdíková 21.12.2021 pdf
Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Jozef Gajdoš 21.12.2021 pdf
Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Alžbeta Frčková 21.12.2021 pdf
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Zuzana Čiemiková 21.12.2021 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia č. 38 Trebišov 17.12.2021 pdf
Zmluva o dielo MI Top, s.r.o. 14.12.2021 pdf
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307728C/2021 Východoslovenská energetika a.s. 13.12.2021 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Hodonín 13.12.2021 pdf
Protokol o odňatí hnuteľného majetku zo správy 1/2021 Základná škola 09.12.2021 pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 09.12.2021 pdf
Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb REMKO Sirník s.r.o. 06.12.2021 pdf
Kúpna zmluva MET Slovakia, a.s. 03.12.2021 pdf
Nájomná zmluva Trebišovské hotelové družstvo 03.12.2021 pdf
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov NP - 01/2019 zo dňa 01.04.2019 Yucatan Transport s. r. o. 03.12.2021 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Kuzmice 03.12.2021 pdf
Zmluva o zverení majetku do správy Technické služby mesta Trebišov 02.12.2021 pdf
Zmluva o zverení majetku do správy Základná umelecká škola 02.12.2021 pdf
Zmluva o poskytnutí ubytovania Milan Urdianyk 02.12.2021 pdf