Prihlásiť sa

Mesto Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Gréckokatolícka eparchia Košice 25.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.02.2020 Chemkostav, a.s. 24.02.2020 pdf
Zmluva o dielo Chemkostav, a.s. 21.02.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Veľaty 21.02.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Nižný Žipov 21.02.2020 pdf
Rámcová zmluva Ing. Michal Timko REMPO 19.02.2020 pdf
Rámcová zmluva PAPIER LECHMAN s.r.o. 19.02.2020 pdf
Rámcová zmluva SAMBER plus s.r.o. 13.02.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Hokejbalový klub ADLER Trebišov 13.02.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Plechotice 12.02.2020 pdf
Zmluva o poskytovaní služieb MEDIINVEST Consulting, s.r.o. 12.02.2020 pdf
Zmluva na výkon stavebného dozoru REALINVEST s.r.o. 12.02.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Zemplínska Teplica 12.02.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Slivník 12.02.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Hrčeľ 12.02.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Filia nezisková organizácia 12.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.02.2020 pdf
Zmluva o dielo Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 10.02.2020 pdf
Zmluva o dielo Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 10.02.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Občianske združenie Telovýchovná Jednota Milhostov 07.02.2020 pdf
Zmluva o dielo Tury s.r.o. 05.02.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov 05.02.2020 pdf
Kúpna zmluva Jaroslav Leško, RANČ GROŠÁK 04.02.2020 pdf
Kúpna zmluva Jazdecký klub Larisa Trebišov 04.02.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Športový klub ZEMPLÍN Trebišov 03.02.2020 pdf
Zmluva o poskytovaní služieb K - PRINT, s.r.o. 03.02.2020 pdf
Príkazná zmluva Erika Peter 31.01.2020 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Igor Zbojovský 31.01.2020 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Otília Parůžková 31.01.2020 pdf
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Mária Ostrožovičová 31.01.2020 pdf
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Ľubomír Mazurkovič 31.01.2020 pdf
Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytnutí ubytovania František Makkai 31.01.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Rudolf Majtan 31.01.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Jozef Groško 31.01.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Milan Ferko 31.01.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Milan Domaracký 31.01.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Ladislav Beneš 31.01.2020 pdf
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 31.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Štart Trebišov 30.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Bedmintonový klub Trebišov 30.01.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.11.2019 BETPRES, s.r.o. 30.01.2020 pdf
Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. 30.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Bedmintonový klub VICTORY Trebišov 30.01.2020 pdf
Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. 29.01.2020 pdf
Zmluva o vystavení záruky Všeobecná úverová banka, a.s. 29.01.2020 pdf
Dodatok č. 470/CC/19-D1 k Zmluve o úvere Slovenská sporiteľňa, a. s. 29.01.2020 pdf1
pdf2
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Višňov 29.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Veľké Ozorovce 29.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Novosad 29.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Malé Ozorovce 29.01.2020 pdf