Prihlásiť sa

Mesto Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Lastovce 29.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Brehov 29.01.2020 pdf
Rámcová zmluva Ing. Michal Timko REMPO 28.01.2020 pdf
Kúpna zmluva Ing. Peter Duč,
MUDr. Gabriela Dučová
27.01.2020 pdf
Rámcová zmluva Ing. Michal Timko REMPO 24.01.2020 pdf
Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme parkovacieho miesta VYČISTÍME VÝCHOD s.r.o. 24.01.2020 pdf
Zmluva o poskutnutí dotácie Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov 23.01.2020 pdf
Kúpna zmluva Andrej Velk,
Mária Velková
23.01.2020 pdf
Dohoda o plnení v splátkach FOXCORP s.r.o. 21.01.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 02.01.2020 Technické služby mesta Trebišov 20.01.2020 pdf
Kúpna zmluva FEREX, s.r.o. 20.01.2020 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 11.11.2019 Veríme v Zábavu, s.r.o. 17.01.2020 pdf
Kúpna zmluva Valentína Demeterová 17.01.2020 pdf
Zmluva o poskutnutí dotácie Športový klub ZEMPLÍN Trebišov 16.01.2020 pdf
Zmluva o zverení majetku do správy Technické služby mesta Trebišov 15.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Zemplínske Jastrabie 15.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Zemplínske Hradište 15.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Zemplínska Nová Ves 15.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec ZBEHŇOV 15.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obcc Vojčice 15.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Sirník 15.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Sačurov 15.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Dargov 15.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Zemplínsky Branč 15.01.2020 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Čeľovce 15.01.2020 pdf
Zmluva o poskutnutí dotácie Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov 15.01.2020 pdf
Zmluva o poskutnutí dotácie SLAVOJ TREBIŠOV 15.01.2020 pdf
Zmluva o poskutnutí dotácie SHOW DS TEAM o.z. 15.01.2020 pdf
Kúpna zmluva Ján Čačko,
Erika Čačková
15.01.2020 pdf
Kúpna zmluva Mgr. Dušan Kobeľa, MBA 15.01.2020 pdf
Dodatočk č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na projekt Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 14.01.2020 pdf
Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci v oblasti mobilnej komunikácie a poskytovaní služby AutoReport DeMoTech, s.r.o. 11.01.2020 pdf
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb SIOX s.r.o. 10.01.2020 pdf
Príkazná zmluva Ing. Ján Naď 10.01.2020 pdf
Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.01.2020 pdf
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.01.2020 pdf
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.01.2020 pdf
Zmluva o nájme nehnuteľností Hokejbalový klub Adler Trebišov 31.12.2019 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta Binh Ha Thai 31.12.2019 pdf
Zmluva o nájme Košický samosprávny kraj 30.12.2019 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta REAL INVESTMENTS & DEVELOPMENTS s.r.o. 30.12.2019 pdf
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb UCTOAUDIT s. r. o. 27.12.2019 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta Ing. Ondrej Matija 23.12.2019 pdf
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. dodávateľa: ZoD 141/2019-CS zo dňa 27.08.2019 COLAS Slovakia, a.s. 23.12.2019 pdf
Zmluva o dielo Inžinierska agentúra, s.r.o. 23.12.2019 pdf
Darovacia zmluva STAVIMAT s.r.o. 23.12.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OU-KE-30140/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2019, na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality prostredníctvom technických prostriedkov uzatvorenej dňa 08. 07. 2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23.12.2019 pdf
Zmluva o spolupráci Centrum voľného času,
Športový klub Skandia, občianske združenie
20.12.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí ubytovania Ladislav Beneš 20.12.2019 pdf
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 20.12.2019 pdf