Prihlásiť sa

Mesto Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Memorandum o spolupráci SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DSA 20.12.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí ubytovania Rudolf Majtan 20.12.2019 pdf
Darovacia zmluva Milan Kaško 20.12.2019 pdf
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Inta, s.r.o. 20.12.2019 pdf
Dodatok č. 15 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Karol Jurás 19.12.2019 pdf
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Viera Hvozdíková 19.12.2019 pdf
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Jozef Gajdoš 19.12.2019 pdf
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Alžbeta Frčková 19.12.2019 pdf
Dodatok č. 13 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Milan Dziak 19.12.2019 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Zuzana Čiemiková 19.12.2019 pdf
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Danka Buzová 19.12.2019 pdf
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Michal Batfalský 19.12.2019 pdf
Dodatok č. 23 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Helena Andorková 19.12.2019 pdf
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Ján Sentelik 19.12.2019 pdf
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Katarína Sabová 19.12.2019 pdf
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Amália Mináriková 19.12.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Trsťany 18.12.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Trsťany 18.12.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 16.12.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 16.12.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí ubytovania Milan Ferko 16.12.2019 pdf
Príkazná zmluva Jana Tomko Ferenčíková 14.12.2019 pdf
Dohoda o plnení v splátkach Peter Molnár ADONAI 12.12.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 12.12.2019 pdf
Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. 12.12.2019 pdf
Kúpna zmluva Východoslovenská energetika a.s. 11.12.2019 pdf
Príkazná zmluva Jana Tomko Ferenčíková 06.12.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Mesto Sečovce 06.12.2019 pdf
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 05.12.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu zo dňa 7. 10. 2019 ČSOB nadácia 05.12.2019 pdf
Zmluva o zverení majetku do správy Technické služby mesta Trebišov 04.12.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.10.2019 Pavol Benetin - ALFA TRONIK 29.11.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.10.2019 Pavol Benetin - ALFA TRONIK 29.11.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.10.2019 Pavol Benetin - ALFA TRONIK 29.11.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.10.2019 Pavol Benetin - ALFA TRONIK 29.11.2019 pdf
Príkazná zmluva Mgr. Lenka Janoková 29.11.2019 pdf
Príkazná zmluva Mgr. Dušana Čižmárová 29.11.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.10.2019 Combuild s.r.o. 29.11.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí systému JOSEPHINE a služieb s ním spojených NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 28.11.2019 pdf
Dohoda o späťvzatí výpovede Zmluvy o nájme nebytových priestorov Zväz diabetikov Slovenska 28.11.2019 pdf
Dohoda o späťvzatí výpovede Zmluvy o nájme nebytových priestorov Okresný súd Trebišov 28.11.2019 pdf
Zmluva o dielo Combuild s.r.o. 28.11.2019 pdf
Kúpna zmluva Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 28.11.2019 pdf
Zmluva o zverení majetku do správy Materská škola 28.11.2019 pdf
Zmluva o zverení majetku do správy Technické služby mesta Trebišov 28.11.2019 pdf
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.11.2019 Veríme v Zábavu, s.r.o. 28.11.2019 pdf
Dohoda o späťvzatí výpovede Zmluvy o nájme nebytových priestorov SunRoad s.r.o. 27.11.2019 pdf
Dohoda o späťvzatí výpovede Zmluvy o nájme nebytových priestorov SD - GASTRO s.r.o., Trebišov 27.11.2019 pdf
Dohoda o späťvzatí výpovede Zmluvy o nájme nebytových priestorov Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora 27.11.2019 pdf
Dohoda o späťvzatí výpovede Zmluvy o nájme nebytových priestorov LOOK SERVICE s.r.o.,
ARMANDI THERAPY CLINIC s.r.o.,
VINACONEX s.r.o.
27.11.2019 pdf