Prihlásiť sa

Zmluvy

Organizácia:

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Povinne zverejňované zmluvy sú od 31.03.2022 v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňované v Centrálnom registri zmlúv.

Odkaz na Centrálny register zmlúv:

https://www.crz.gov.sk/6275911-sk/mesto-trebisov/?order=32

Zverejnenie zmluvy na webovom sídle mesta po 31.03.2022 je len informatívne.

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Zmluva o výpožičke Marián Malý 16.07.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Juraj Béreš 16.07.2022 pdf
Zmluva o výpožičke MUDr. Mikuláš Bugata 16.07.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Erika Majerčáková 16.07.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Lukáš Kacin 16.07.2022 pdf
Zmluva o výpožičke Oľga Čintalová 16.07.2022 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 69/2022 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 10.06.2022 Roland Pika 15.07.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí ubytovania č. 70/2022 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov Judita Kučečková 15.07.2022 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.01.2022 3 Energy, s.r.o. 15.07.2022 pdf
Dodatok č. 2 k Servisnej zmluve č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021 CORA GEO, s. r. o. 14.07.2022 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta Ing. Valéria Maďarová 12.07.2022 pdf
Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme parkovacieho miesta Ján Boroš 12.07.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Sokol Stredná odborná škola 12.07.2022 pdf1
pdf2
Kúpna zmluva Ing. Svetlana Dulová 12.07.2022 pdf
Kúpna zmluva Bc. Martina Capiková 12.07.2022 pdf
Kúpna zmluva Ing. Michal Krivý 12.07.2022 pdf
Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta zo dňa 01.09.2006 Mgr. Katarína Žadanská 08.07.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Bedmintonový klub VICTORY Trebišov 08.07.2022 pdf1
pdf2
Kúpna zmluva Ing. Ladislav Kováč PhD. 08.07.2022 pdf
Kúpna zmluva Anna Girmanová 08.07.2022 pdf
Zmluva č. 1168/VSD/2022 o výpožičke podperných bodov NN vedenia Východoslovenská distribučná, a.s. 08.07.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Policajný športový klub plávania a triatlonu 08.07.2022 pdf1
pdf2
Kúpna zmluva PaedDr. Antónia Greškovičová 07.07.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov 07.07.2022 pdf1
pdf2
Zmluva o nájme bytu Andrej Demeter 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Ľudovít Balog 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Ján Kešeľ 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Silvia Kuviková 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Silvia Balogová 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Renáta Kešeľová 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Dušan Demeter 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Ladislav Balog 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Monika Šandorová 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Jolana Maďarová 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Stela Zajacová 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Andrej Tancoš 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Margita Šandorová 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Jarmila Pulková 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Tomáš Batfalský 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Serafína Kolesárová 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Michal Gora 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Jana Hudáková 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Marek Duč 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Jozef Pigula 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Ružena Lovasová 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Jana Mancošová 04.07.2022 pdf
Zmluva o nájme bytu Vladimír Mikloš 04.07.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky Mestom Trebišov Helena Sokolová 30.06.2022 pdf
Nájomná zmluva o nájme pozemkov AZIN s.r.o. 30.06.2022 pdf
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov SOLAR PROFI s.r.o. 30.06.2022 pdf