Prihlásiť sa

Mesto Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Zmluva o reklame Respect Slovakia, s.r.o. 09.08.2011 pdf
Zmluva o dielo, rekonštrukcia vstupnej brány do parku STAVIMAT s.r.o. 09.08.2011 pdf
Zmluva o sprostredkovaní koncertu EASY art, s.r.o. 08.08.2011 pdf
Zmluva o poskytovaní právnej služby PUCHALLA & partners s.r.o. 04.08.2011 pdf
Nájomná zmluva Slávka Čierna - RUBOPS 04.08.2011 pdf
Zmluva o uskutočnení umeleckého programu T.Plaszky - Divadlo v kufri 27.07.2011 pdf
Zmluva o dielo, preložka plynu - vetva B MONTRÚR s.r.o. Košice 25.07.2011 pdf
Zmluva o dielo, preložka plynu - vetva A KONŠTRUKTA spol. s r.o. 25.07.2011 pdf
Kúpna zmluva na merač rýchlosti BELIMPEX s.r.o. 22.07.2011 pdf
Dodatok k zmluve o prenájme parkovacieho miesta Radovan Moroz 20.07.2011 pdf
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Marcela Egrešiová 08.07.2011 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta Ján Ujhelyi 07.07.2011 pdf
Zmluva o dielo, rozšírenie cintorína 2.etapa STAVIMAT s.r.o. 06.07.2011 pdf
Zmluva o dielo, rozšírenie cintorína 1.etapa STAVIMAT s.r.o. 06.07.2011 pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov Emil Sudimák 04.07.2011 pdf
Dohoda o zrušení nájmu nebytových priestorov Jana Sudimáková 04.07.2011 pdf
Zmluva o spolupráci Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach 01.07.2011 pdf
Záložná zmluva 811/126/2009 Štátny fond rozvoja bývania 28.06.2011 pdf
Kúpna zmluva CITO s.r.o. 21.06.2011 pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. 20.06.2011 pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. 20.06.2011 pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. 20.06.2011 pdf
Zmluva o budúcej zmluve - vecné bremelno E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. 20.06.2011 pdf
Dohoda o ukončení nájmu parkovacieho miesta Radoslav Polak 18.06.2011 pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov IGS Group s.r.o. 16.06.2011 pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Ján Cifranič 16.06.2011 pdf
Dodatok k zmluve o poskyt. nenávrat. finanač. príspevku Slovenská agentúra pre rozvoj cestovného ruchu 15.06.2011 pdf
Zmluva o dielo - vypracovanie dokumentácie Ing. Stanislav Štefan 14.06.2011 pdf
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Paulína Baňacká 09.06.2011 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta Radovan Moroz 08.06.2011 pdf
Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke strážnej služby SECURITY GLOBAL s.r.o. 31.05.2011 pdf
Zmluva o prenájme Štefan Horváth - ROZLIČNÝ TOVAR - KYCHYNKA 31.05.2011 pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov Daniel Jakubčo - OKNO 18.05.2011 pdf
Dodatok č.1 k poistnej zmluve Komunálna poisťovňa 18.05.2011 pdf
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebyt. priestorov Eva Keclíková 12.05.2011 pdf
Kúpna zmluva Michal Lešo,
Anna Lešová
02.05.2011 pdf
Kúpna zmluva Ján Kováč 02.05.2011 pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov Viera Jenigárová 02.05.2011 pdf
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo ZS I.Krasku EURO - BUILDING, a.s. 26.04.2011 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta Ing. Lukáš Béreš 15.04.2011 pdf
Dodatok k zmluve o poskyt. nenávrat. finanač. príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 13.04.2011 pdf
Záložná zlmuva 0437-PRB-2008 Štátny fond rozvoja bývania 11.04.2011 pdf
Záložná zlmuva 0437-PRB-2008 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 11.04.2011 pdf
Zmluva o dielo spr. zámeru rozšírenie mests. cintorína REALINVEST s.r.o. 11.04.2011 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta Miroslav Potocký 05.04.2011 pdf
Servisná zmluva Informačného systému samosprávy CORA GEO, s.r.o. 04.04.2011 pdf
Dodatok k zmluve revitalizacia verejného priestranstva EUROVIA SK, a.s. 01.04.2011 pdf
Zmluva o dielo PROTECOM s.r.o. 01.04.2011 pdf
Mandátna zmluva Advokátska kancelária JUDr. Juraj Füzer 28.03.2011 pdf
Mandátna zmluva Advokátska kancelária JUDr. Juraj Füzer 28.03.2011 pdf