Prihlásiť sa

Mestské kultúrne stredisko - zverejňovanie faktúr - rok 2013

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.

Rok: 201320122011

11.07.2013 Dodávateľské faktúry - 11.07.2013
11.07.2013 Dodávateľské faktúry - 11.07.2013
13.05.2013 Dodávateľské faktúry - 13.05.2013
13.05.2013 Dodávateľské faktúry - 13.05.2013
01.03.2013 Dodávateľské faktúry - 01.03.2013
01.03.2013 Dodávateľské faktúry - 01.03.2013
30.01.2013 Dodávateľské faktúry - 30.01.2013
30.01.2013 Dodávateľské faktúry - 30.01.2013
30.01.2013 Dodávateľské faktúry - 30.01.2013