Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Mestské kultúrne stredisko, , 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.

Rok: 2013 2012 2011

20.10.2012 Dodávateľské faktúry - 20.10.2012
20.10.2012 Dodávateľské faktúry - 20.10.2012
24.09.2012 Dodávateľské faktúry - 24.09.2012
27.07.2012 Dodávateľské faktúry - 27.07.2012
27.07.2012 Dodávateľské faktúry - 27.07.2012
27.07.2012 Dodávateľské faktúry - 27.07.2012
27.07.2012 Dodávateľské faktúry - 27.07.2012
27.07.2012 Dodávateľské faktúry - 27.07.2012
27.07.2012 Dodávateľské faktúry - 27.07.2012
27.07.2012 Dodávateľské faktúry - 27.07.2012
27.07.2012 Dodávateľské faktúry - 27.07.2012
27.07.2012 Dodávateľské faktúry - 27.07.2012
27.07.2012 Dodávateľské faktúry - 27.07.2012
27.07.2012 Dodávateľské faktúry - 27.07.2012
27.07.2012 Dodávateľské faktúry - 27.07.2012
27.07.2012 Dodávateľské faktúry - 27.07.2012