Prihlásiť sa

Objednávky

Organizácia:

Mestské kultúrne stredisko, , 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.

29.04.2011 OBJ 012 - DOXX - Stravné lístky s.r.o.
24.03.2011 OBJ 011 - DOXX - Stravné lístky s.r.o.
23.03.2011 OBJ 009 - IKARO s.r.o.
23.03.2011 OBJ 010 - KAČO Ján
16.03.2011 OBJ 001 - DOXX - Stravné lístky s.r.o.
16.03.2011 OBJ 002 - Sklo - URBANEK
16.03.2011 OBJ 003 - DOXX - Stravné lístky s.r.o.
16.03.2011 OBJ 004 - Čistiareň - VIESTA
16.03.2011 OBJ 005 - K-print
16.03.2011 OBJ 006 - DOXX - Stravné lístky s.r.o.
16.03.2011 OBJ 007 - REMPO
16.03.2011 OBJ 008 - IKARO s.r.o.