Prihlásiť sa

Objednávky

Organizácia:

Mestské kultúrne stredisko, , 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.

Rok: 2013 2012 2011

17.12.2012 OBJ 031 - K-PRINT s.r.o.
17.12.2012 OBJ 032 - Pastel
17.12.2012 OBJ 031 - K-PRINT s.r.o.
17.12.2012 OBJ 032 - Pastel
20.11.2012 OBJ 030 - Martinus.sk, s.r.o.
20.11.2012 OBJ 030 - Martinus.sk, s.r.o.
12.11.2012 OBJ 012 - Autoservis Automol
12.11.2012 OBJ 013 - IKARO s.r.o.
12.11.2012 OBJ 014 - K-PRINT s.r.o.
12.11.2012 OBJ 015 - K-PRINT s.r.o.
12.11.2012 OBJ 016 - Mgr. Rastislav Jílek
12.11.2012 OBJ 017 - REMPO
12.11.2012 OBJ 018 - K-PRINT s.r.o.
12.11.2012 OBJ 019 - IKARO s.r.o.
12.11.2012 OBJ 020 - Electro World, s.r.o.
12.11.2012 OBJ 021 - Peter Snižik ELEKTRO
12.11.2012 OBJ 022 - Peter Snižik ELEKTRO
12.11.2012 OBJ 023 - K-PRINT s.r.o.
12.11.2012 OBJ 024 - LAND SERVIS
12.11.2012 OBJ 025 - PIANOSERVIS
12.11.2012 OBJ 026 - REMPO
12.11.2012 OBJ 027 - Dušan Švanda
12.11.2012 OBJ 028 - REMPO
12.11.2012 OBJ 029 - K-PRINT s.r.o.
12.11.2012 OBJ 012 - Autoservis Automol
12.11.2012 OBJ 013 - IKARO s.r.o.
12.11.2012 OBJ 014 - K-PRINT s.r.o.
12.11.2012 OBJ 015 - K-PRINT s.r.o.
12.11.2012 OBJ 016 - Mgr. Rastislav Jílek
12.11.2012 OBJ 017 - REMPO
12.11.2012 OBJ 018 - K-PRINT s.r.o.
12.11.2012 OBJ 019 - IKARO s.r.o.
12.11.2012 OBJ 020 - Electro World, s.r.o.
12.11.2012 OBJ 021 - Peter Snižik ELEKTRO
12.11.2012 OBJ 022 - Peter Snižik ELEKTRO
12.11.2012 OBJ 023 - K-PRINT s.r.o.
12.11.2012 OBJ 024 - LAND SERVIS
12.11.2012 OBJ 025 - PIANOSERVIS
12.11.2012 OBJ 026 - REMPO
12.11.2012 OBJ 027 - Dušan Švanda
12.11.2012 OBJ 028 - REMPO
12.11.2012 OBJ 029 - K-PRINT s.r.o.
27.07.2012 OBJ 001 - Čistiareň - VIESTA
27.07.2012 OBJ 002 - REMPO
27.07.2012 OBJ 003 - REMPO
27.07.2012 OBJ 005 - Cirkevná SOŠ Trebišov
27.07.2012 OBJ 007 - ELPOS Peter Dojčák
27.07.2012 OBJ 008 - REMPO
27.07.2012 OBJ 010 - Duvalo Trade s.r.o.
27.07.2012 OBJ 001 - Čistiareň - VIESTA
27.07.2012 OBJ 002 - REMPO
27.07.2012 OBJ 003 - REMPO
27.07.2012 OBJ 005 - Cirkevná SOŠ Trebišov
27.07.2012 OBJ 007 - ELPOS Peter Dojčák
27.07.2012 OBJ 008 - REMPO
27.07.2012 OBJ 010 - Duvalo Trade s.r.o.
17.07.2012 OBJ 011 - OZ STETSON
17.07.2012 OBJ 011 - OZ STETSON