Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Mestský športový klub mládeže, M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.
Aktuálne zverejňované faktúry nájdete na stránke egov.trebisov.sk.

08.04.2016 Dodávateľské faktúry - 08.04.2016
01.02.2016 Dodávateľské faktúry - 01.02.2016