Prihlásiť sa

Mestský športový klub mládeže - zverejňovanie faktúr - rok 2015

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.
Aktuálne zverejňované faktúry nájdete na stránke egov.trebisov.sk.

Rok: 2016201520142013

08.12.2015 Dodávateľské faktúry - 08.12.2015
19.11.2015 Dodávateľské faktúry - 19.11.2015
14.10.2015 Dodávateľské faktúry - 14.10.2015
23.06.2015 Dodávateľské faktúry - 23.06.2015
21.04.2015 Dodávateľské faktúry - 21.04.2015
21.04.2015 Dodávateľské faktúry - 21.04.2015