Prihlásiť sa

Objednávky

Organizácia:

Mestský športový klub mládeže, M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.
Aktuálne zverejňované objednávky nájdete na stránke egov.trebisov.sk.

Rok: 2016 2015 2014 2013

08.04.2016 Objednávky - 08.04.2016
21.03.2016 Objednávky - 21.03.2016
20.01.2016 Objednávky - 20.01.2016