Prihlásiť sa

Objednávky

Organizácia:

Mestský športový klub mládeže, M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.
Aktuálne zverejňované objednávky nájdete na stránke egov.trebisov.sk.

Rok: 2016 2015 2014 2013

08.12.2015 Dodávateľské faktúry - 08.12.2015
19.11.2015 Dodávateľské faktúry - 19.11.2015
14.10.2015 Dodávateľské faktúry - 14.10.2015
23.06.2015 Dodávateľské faktúry - 23.06.2015
21.04.2015 Dodávateľské faktúry - 21.04.2015
21.04.2015 Dodávateľské faktúry - 21.04.2015