Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.
Aktuálne zverejňované faktúry nájdete na stránke egov.trebisov.sk.

Rok: 2016 2015 2014 2013 2012 2011

08.04.2016 Dodávateľské faktúry - 08.04.2016
21.03.2016 Dodávateľské faktúry - 21.03.2016
04.03.2016 Dodávateľské faktúry - 04.03.2016
17.02.2016 Dodávateľské faktúry - 17.02.2016
08.02.2016 Dodávateľské faktúry - 08.02.2016
20.01.2016 Dodávateľské faktúry - 20.01.2016
11.01.2016 Dodávateľské faktúry - 11.01.2016