Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.
Aktuálne zverejňované faktúry nájdete na stránke egov.trebisov.sk.

Rok: 2016 2015 2014 2013 2012 2011

07.12.2012 Dodávateľské faktúry - 07.12.2012
16.11.2012 Dodávateľské faktúry - 16.11.2012
09.11.2012 Dodávateľské faktúry - 09.11.2012
22.10.2012 Dodávateľské faktúry - 22.10.2012
01.10.2012 Dodávateľské faktúry - 01.10.2012
06.09.2012 Dodávateľské faktúry - 06.09.2012
02.08.2012 Dodávateľské faktúry - 02.08.2012
12.07.2012 Dodávateľské faktúry - 12.07.2012
20.06.2012 Dodávateľské faktúry - 20.06.2012
25.05.2012 Dodávateľské faktúry - 25.05.2012
16.05.2012 Dodávateľské faktúry - 16.05.2012
10.05.2012 Dodávateľské faktúry - 10.05.2012
23.04.2012 Dodávateľské faktúry - 23.04.2012
20.03.2012 Dodávateľské faktúry - 20.03.2012
21.02.2012 Dodávateľské faktúry - 21.02.2012
01.02.2012 Dodávateľské faktúry - 01.02.2012