Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.
Aktuálne zverejňované faktúry nájdete na stránke egov.trebisov.sk.

Rok: 2016 2015 2014 2013 2012 2011

18.12.2014 Dodávateľské faktúry - 18.12.2014
05.12.2014 Dodávateľské faktúry - 05.12.2014
19.11.2014 Dodávateľské faktúry - 19.11.2014
06.11.2014 Dodávateľské faktúry - 06.11.2014
24.10.2014 Dodávateľské faktúry - 24.10.2014
23.09.2014 Dodávateľské faktúry - 23.09.2014
10.09.2014 Dodávateľské faktúry - 10.09.2014
28.08.2014 Dodávateľské faktúry - 28.08.2014
18.08.2014 Dodávateľské faktúry - 18.08.2014
21.07.2014 Dodávateľské faktúry - 21.07.2014
03.07.2014 Dodávateľské faktúry - 03.07.2014
20.06.2014 Dodávateľské faktúry - 20.06.2014
04.06.2014 Dodávateľské faktúry - 04.06.2014
21.05.2014 Dodávateľské faktúry - 21.05.2014
06.05.2014 Dodávateľské faktúry - 06.05.2014
16.04.2014 Dodávateľské faktúry - 16.04.2014
02.04.2014 Dodávateľské faktúry - 02.04.2014
19.03.2014 Dodávateľské faktúry - 19.03.2014
06.03.2014 Dodávateľské faktúry - 06.03.2014
19.02.2014 Dodávateľské faktúry - 19.02.2014
06.02.2014 Dodávateľské faktúry - 06.02.2014
22.01.2014 Dodávateľské faktúry - 22.01.2014