Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.
Aktuálne zverejňované faktúry nájdete na stránke egov.trebisov.sk.

Rok: 2016 2015 2014 2013 2012 2011

18.12.2015 Dodávateľské faktúry - 18.12.2015
10.12.2015 Dodávateľské faktúry - 10.12.2015
19.11.2015 Dodávateľské faktúry - 19.11.2015
05.11.2015 Dodávateľské faktúry - 05.11.2015
21.10.2015 Dodávateľské faktúry - 21.10.2015
21.09.2015 Dodávateľské faktúry - 21.09.2015
09.09.2015 Dodávateľské faktúry - 09.09.2015
19.08.2015 Dodávateľské faktúry - 19.08.2015
05.08.2015 Dodávateľské faktúry - 05.08.2015
22.07.2015 Dodávateľské faktúry - 22.07.2015
06.07.2015 Dodávateľské faktúry - 06.07.2015
17.06.2015 Dodávateľské faktúry - 17.06.2015
02.06.2015 Dodávateľské faktúry - 02.06.2015
16.05.2015 Dodávateľské faktúry - 16.05.2015
07.05.2015 Dodávateľské faktúry - 07.05.2015
17.04.2015 Dodávateľské faktúry - 17.04.2015
07.04.2015 Dodávateľské faktúry - 07.04.2015
13.03.2015 Dodávateľské faktúry - 13.03.2015
20.02.2015 Dodávateľské faktúry - 20.02.2015
27.01.2015 Dodávateľské faktúry - 27.01.2015
14.01.2015 Dodávateľské faktúry - 14.01.2015